Skrivtrappan

Författare: Ronald Alfredsson.

Skrivtrappan är ett läromedel för skrivträning och vänder sig till studerande på avancerad nivå i svenska som andraspråk.

Skrivtrappan ger träning i att skriva i många genrer, till exempel berättelser, beskrivningar, referat, recensioner, platsansökan, debattartiklar, proto­koll. Man börjar med enkla, personliga texter och fortsätter med mer formella. De flesta av bokens 14 kapitel presenterar en genre och beskriver vad som är typiskt för denna. Till varje kapitel hör övningar och en längre skrivuppgift.

Skrivtrappan är ett läromedel med ett rikt och varierat ordförråd vilket gör att texterna också fungerar som intensivtexter.

Skrivtrappan innehåller även övningar på bland annat ordförråd, idiom och uttryck, avstavning. Boken ger dessutom många råd och tips om vad man bör tänka på när man skriver en text.

Författaren Ronald Alfredsson var lärare i svenska som andraspråk vid Stockholms universitet.

Skrivtrappan